1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10.
10.
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
10
11
12
13
14
previous arrow
next arrow
previous arrow
next arrow

* Ujujad lõpetavad aasta rekorditega

Samal ajal, kui kogu maailm valmistub pühadeks ja suureks söömapeoks, siis sportlased valmistuvad hoopis viimasteks võistlusteks. Vahetult enne Jõulupühi, 20. – 22. detsembril, toimusid Tallinnas Eesti lühiraja meistrivõistlused ujumises, kus võisteldi absoluutklassis.
Kui osavõtunorm oli täidetud, siis said võistelda ka nooremad ujujad.

Türi Spordikoolist osales viis noorujujat: Henna Terehov, Sandra Tänna, Mariette Villems, Eerik Toater, Martin Männa. Treener, Otto Männa, annab teada, et võistlustel püstitati neli Järvamaa absoluutklassi rekordit. Kaks tipptulemust ujus Laupa Põhikooli õpilane Sandra Tänna: 200 m. vabalt ajaga 2.20,99 ja 400 m. vabalt ajaga 4.58,78. Olgu lisatud, et seni ei olnud ükski Järvamaa naisujuja suutnud ujuda 400m. alla viie minuti. Kaks tipptulemust ujus välja ka Mariette Villems. Uued rekordnumbrid on: 50 vabalt 28,96, ja 50 liblikat 31,30. Oli ka teisi toredaid isklikke rekordeid, kuid seekord piirdume
ülalmainitutega.

Suur töö on tehtud! Suured kiitused teile noored ja loomulikult suur kiitus treenerile tehtud töö eest.

* Türil saab jõulude ajal pekist priiks

Tänavu on Türi vallas teist korda jõulumatk «Pekist priiks». Start antakse kohaliku ujula juurest 26. detsembril kell 10. Matk kulgeb Järvamaa teedel täispikkusega 42,2 kilomeetrit, kuid võimalik on valida ka 18 kilomeetrit Türilt Veskisillale. Nii nagu matk algab kevadpealinna ujula juurest, nii see seal ka lõpeb koos sauna ja ujumisega.

Möödunud aasta 26. detsembri ilm oli kõike muud kui jõulune: viis soojakraadi, ülivähe lund, kuid see-eest ülilibedad teed. Matk kulges Türilt mööda vana raudteetammi Käomäele, edasi Männarusse ja Veskisillale. Põigati ka Türi seiklusparki ja Säreverre. Üks eelmise aasta matkaline oli Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, kes leppis poole lühema teekonnaga. «Selline formaat on hästi tore viis sõpradega teisel jõulupühal aega veeta,» ütles ta. Niisuguse matkaga on Sie­manni selgitusel nagu iga teise kestvusspordialaga. «Alguses ei tundu viis-pluss-viis-formaat üldsegi mitte raske, kuid aeg on see, mis väsitab,» lausus ta. «Pärast kolme tundi on alati väga raske end liigutada, kuid eks eneseületuski ole tore.»

Matkal leiab palju plusse
Pipi-Liis Siemann oli seda meelt, et liikumine annab heaolutunde. «Vahest sel põhjusel ongi rahvasport nii populaarseks muutumas. Olen seda meelt, et sörkimist vaheldumisi kõnniga pikkiv matk on kõigile jõukohane,» lausus ta. Spordiklubi TriSmile korraldusel on kümnendat korda «Pekist priiks» jooksmatku tänavu tulemas üle Eesti: Tartus, Tallinnas, Türil ja Saaremaal. «Jooks ja kõnd vaheldumisi pikemate treeningutena või maratoni mõõtu matkadena sügisel ja talvel on järjest populaarsust kogumas,» ütles esimese, 2009. aasta jooksmatkal osalenud kaaskorraldaja, Paidest pärit Ain-Alar Juhanson ja TriSmile juhatuse liige. Juhansoni selgitusel on eesmärk pühade ajal muidugi mitte võistelda, vaid temporühmiti suhelda ja teha pikem treening värskes õhus. «Mõne pühadeaegse lisakilo kadumine on boonuseks,» lisas ta. Jooksmatk tähendab vaheldumisi viis minutit jooksu ja viis minutit kõndi vastavalt temporühmale ning sobib pikema treeninguna nii suusapordisõpradele kui ka suvisteks triatloni-, jooksu- ja rattaüritusteks valmistujatele. Osalejatele on korraldatud teenindus rajal ja toitluspunktid, saun või ujula kasutus ning meene, «Pekist priiks» jõuluvärvides sokid. Matka vältel on väga oluline hoida suurematel teedel paremasse serva ja kuulata matkajuhtide soovitusi. Kindlasti tuleks kanda helkurit ning soovitatavalt erksat värvi ja helkuriribaga rõivaid. Matka toetab saateauto, kuhu saab jätta vahetussärgi, lisakindad, lisamütsi ja ka teised jalanõud. Korraldajate ütlust mööda võib neid kõiki ka vaja minna.

Allikas

 

* Sporditoetuste taotlemise aega pikendati 10.jaanuarini 2019

Sprorditöö edendamiseks maksab Türi vallavalitsus spordiorganisatsioonidele taotluste alusel tegevustoetust. Toetuste esitamise tähtaeg pikenes 10. jaanuarini 2019.
10. jaanuariks 2019 ootame sporditöö edendamiseks spordiorganisatsioonide tegevuse, treeningrühmades osalemise ning noorsportlaste tiitlivõistlustel osalemise ning nendeks valmistumiseks toetuse taotlusi. Toetuse andmise eesmärk on arendada ja mitmekesistada spordialast ja terviseedenduslikku ning liikumisharrastuslikku tegevust Türi vallas ning toetada noortespordi edendamist, noorsportlaste treeningtegevust ja võistlustel osalemist.
Toetust antakse
1) tegevustoetusena Türi valla spordiorganisatsioonile selle põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ja tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks, spordiklubides ja  koolides noortega tehtavaks tulemuslikuks sporditööks;
2) ühekordse toetusena spordiorganisatsioonidele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks;
3) Türi vallas igapäevaselt elava lapse ja noore treeningtegevustes osalemise toetamiseks väljaspool Türi valla haldusterritooriumi toimuvas treeningtegevuses juhul, kui lapse osalemine väljaspool Türi valda on põhjendatud ajutise elukoha või üldhariduskoolis osalemise tõttu.
Toetust võivad taotleda spordiorganisatsioonid, kes
1) tegutsevad Türi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Türi valla eri piirkondade elanikele spordi- ja liikumisharrastuse tegevuste võimaluste pakkumisega;
2) tegutsevad põhiliselt väljaspool Türi valda, kuid pakuvad treeningutel osalemise võimalust ka Türi vallas juhul, kui samal alal või samal tasemel Türi vallas treeningtegevust ei pakuta.
Tegevustoetust antakse spordiorganisatsioonidele, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ja mis korraldab organiseeritud sporditegevust vastavalt spordiseadusega sätestatud nõuetele.
1.detsembriks oodatakse taotlusi järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks või järgneva aasta veebruarist juulini planeeritavate ühisürituste korraldamise toetamiseks.
Tegevustoetuse määramisel arvestatakse spordiorganisatsioonis tegutsevate harrastajate arvu, treenerite arvu, sportlikke saavutusi, spordiorganisatsiooni head juhtimistava, vallas ja vallarahvale spordi- ja liikumisharrastuse ürituste korraldamist või osalemist nende korraldamises, valla esindamist ja võistkondade koostamist omavalitsuste spordivõistlustel ning osalemist rahvusvaheliste, vabariiklikel ja maakondlikel võistlustel.
Tegevustoetuse maksimummääraks on 2000 eurot aastas.
Ühekordse toetuse taotlemisel peab olema täidetud tingimus, et toetatav tegevus on piirkonna (küla, alevik, kant jne) või valla spordielu edendamiseks oluline. Toetuse taotlemisel on abikõlblikud need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
Vallaeelarvest ei toetata:
 1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
 2) kinnisvara soetamist;
 3) toitlustuskulu;
 4) tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu.
Väljaspool Türi valla haldusterritooriumi treeningtegevuses osalemise toetuse määraks on 200 eurot lapse kohta kalendriaastas ning toetus antakse spordiorganisatsioonide taotluste alusel.
Spordiorganisatsiooni tegevuses osalejate arv fikseeritakse 10. jaanuari seisuga. 1. detsembriks esitatavas taotluses märkida treeninggrupis osalejate arv hetkeseisuga.
Taotleja peab omama koolitusluba, esitama õppekava, esitama treeninggrupi nimekirja (Türi valla laste nimed ja isikukoodid), treeningute ajad, toimumiskohad ning treeneril peab olema kehtiv treenerikutse ja tema tegevus peab vastama kultuuriministri 26.11.2014 määruses nr 9 “Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” sätestatud nõuetele. Taotlejal peavad olema õigeaegselt esitatud andmed spordiregistrile ja äriregistrile.
Kui laps osaleb mitmes väljaspool Türi valda tegutseva spordiorganisatsiooni töös, jagatakse toetussumma nende vahel võrdsetes osades.
Taotlused esitada hiljemalt 1. detsembril Türi Spordiklubide Liiduledigitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil tyrispordiklubi@gmail.comvõi postiaadessil Kalevi tn 9, Türi linn, 72212, Türi vald.
Lisainfo:
Paul Poopuu
Türi Spordiklubide Liit
5052240
Teate edastas
Merle Rüütel
avalike suhete juht

* Hea aerutamissõber

Juba käivad ettevalmistused Türi-Tori 10. kiirlaskumiseks, mis toimub juba 13. aprillil 2019.a. Võistlusjuhend on täielikult uuenenud ja anname väikese ülevaate mõnest uuendusest.
Nii on Türi-Tori X kiiraskumisel 3 distantsi:
– Türi-Tori 104 (Paide-Sindi, 104 km, kõrguste vahe 57 m, Eesti pikim aerutamismaraton)
– Türi-Tori 78 (põhidistants Veskisilla – Tori, 78 km, kõrguste vahe 50 m, hõlmab suurima langusega jõeosa)
– Türi-Tori 47 (rahvamatka distants Kurgja – Tori, 47 km, kõrguste vahe 23 m)

Uus 104 km pikkune distants Paidest Sindini, mis tuleb läbida ühe päevavalgega, ööpimedusse kedagi jõele ei jäeta. Kõlab nagu väljakutse, või mis?
104 km distantsile selle aastanumbri sees registreerunud osalejate vahel loositakse välja üllatusauhind! Ole väle! Üldine registreerimine kestab 13. aprillini 2019. registreerimine on juba avatud!

Vaata lisainfot ja pane ennast kirja Eesti pikilmale ja karmimale aerutamismaratonile meie kodulehe

VIDEO

Pildiotsingu türi tori kiirlaskumine tulemus

* Merle Vantsi oli taas väga edukas

Nädalavahetusel toimusid Eesti meistrivõistlused taliujumises, kus osales ka Türi naine, Merle Vantsi. Eesti meistrivõistlustelt naasis ta lausa kuue kuldmedaliga. Talle riputati kaela kuldmedal 25m liblikujumises, 25m rinnuliujumises, 50m valatujumises, 100m vabaltujumises ja 100m kompleksujumises. Lisaks kuldmedal U-klubi tiimile 4x25m vabaltujumises. Viimase ala koosseisu kuuluvad traditsiooniliselt 1 naine ja 3 meest, kuid nende võidukas võistkonnas osales hoopis 3 naist ja 1 mees.

* Aasta parimad motosportlased on Kevin Saar ja Kadri Ehamäe

Eile Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni pidulikul hooaja lõpupeol autasustati lõppenud aasta parimaid sportlaseid ja klubisid ning avaldati tänu Eesti motospordile toetajatele.

Aasta parimaks naismotosportlaseks krooniti tänavu Türi neiu Kadri Ehamäe, kes osales esimese eestlannana motokrossi MM-võistluste etapil.

Palju õnne, Kadri!

* Järvamaa noori kergejõustiklasi saatis edu

8. detsembril toimus Võru Spordikeskuses TV 10 Olümpiastarti sarja 48. hooaja I etapp, kus saatis edu Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Laupa Põhikooli/Imavere Põhikooli võistkondi. Avaetapil tegi kaasa 440 last 88 koolist.

TV 10 Olümpiastarti avaetapiga tõusid liidriks Rakvere Reaalgümnaasium ja Laupa Põhikool/Imavere Põhikool. Esimese grupi moodustavad koolid, kus põhiastmes õpib 251 ja rohkem õpilast, teises grupis osalevad koolid, kus õpib vähem kui 250 õpilast. Esimeses grupis on Rakverel kogutud 5886 punkti, teisel kohal paikneb 5606 punktiga Viljandi Kesklinna Kool ning kolmas on 5448 punktiga Tartu Tamme Kool. Türi on hetkel 24.kohal 4446 punktiga.
Teises grupis on pärast esimest etappi liidrikohal Laupa Põhikooli/Imavere Põhikooli ühisvõistkond, kel on koos 5083 punkti. Teine on Ridala Põhikool 4815 punktiga ja kolmas Haljala Kool 4364 punktiga.

Järvamaa parima tulemuse tegi ujuja Sandra Tänna, kes tõukas kuulis isikliku rekordi 10.51m saavutades sellega 10 koha.

Koolide järjestus peale esimest etappi on SIIN!

Alade tulemused  on SIIN!

Võistluste galerii on SIIN!

II etapp toimub Tallinnas 19. jaanuaril.