* Sporditoetuste taotlemise aega pikendati 10.jaanuarini 2019

Sprorditöö edendamiseks maksab Türi vallavalitsus spordiorganisatsioonidele taotluste alusel tegevustoetust. Toetuste esitamise tähtaeg pikenes 10. jaanuarini 2019.
10. jaanuariks 2019 ootame sporditöö edendamiseks spordiorganisatsioonide tegevuse, treeningrühmades osalemise ning noorsportlaste tiitlivõistlustel osalemise ning nendeks valmistumiseks toetuse taotlusi. Toetuse andmise eesmärk on arendada ja mitmekesistada spordialast ja terviseedenduslikku ning liikumisharrastuslikku tegevust Türi vallas ning toetada noortespordi edendamist, noorsportlaste treeningtegevust ja võistlustel osalemist.
Toetust antakse
1) tegevustoetusena Türi valla spordiorganisatsioonile selle põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ja tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks, spordiklubides ja  koolides noortega tehtavaks tulemuslikuks sporditööks;
2) ühekordse toetusena spordiorganisatsioonidele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks;
3) Türi vallas igapäevaselt elava lapse ja noore treeningtegevustes osalemise toetamiseks väljaspool Türi valla haldusterritooriumi toimuvas treeningtegevuses juhul, kui lapse osalemine väljaspool Türi valda on põhjendatud ajutise elukoha või üldhariduskoolis osalemise tõttu.
Toetust võivad taotleda spordiorganisatsioonid, kes
1) tegutsevad Türi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Türi valla eri piirkondade elanikele spordi- ja liikumisharrastuse tegevuste võimaluste pakkumisega;
2) tegutsevad põhiliselt väljaspool Türi valda, kuid pakuvad treeningutel osalemise võimalust ka Türi vallas juhul, kui samal alal või samal tasemel Türi vallas treeningtegevust ei pakuta.
Tegevustoetust antakse spordiorganisatsioonidele, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ja mis korraldab organiseeritud sporditegevust vastavalt spordiseadusega sätestatud nõuetele.
1.detsembriks oodatakse taotlusi järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks või järgneva aasta veebruarist juulini planeeritavate ühisürituste korraldamise toetamiseks.
Tegevustoetuse määramisel arvestatakse spordiorganisatsioonis tegutsevate harrastajate arvu, treenerite arvu, sportlikke saavutusi, spordiorganisatsiooni head juhtimistava, vallas ja vallarahvale spordi- ja liikumisharrastuse ürituste korraldamist või osalemist nende korraldamises, valla esindamist ja võistkondade koostamist omavalitsuste spordivõistlustel ning osalemist rahvusvaheliste, vabariiklikel ja maakondlikel võistlustel.
Tegevustoetuse maksimummääraks on 2000 eurot aastas.
Ühekordse toetuse taotlemisel peab olema täidetud tingimus, et toetatav tegevus on piirkonna (küla, alevik, kant jne) või valla spordielu edendamiseks oluline. Toetuse taotlemisel on abikõlblikud need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
Vallaeelarvest ei toetata:
 1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
 2) kinnisvara soetamist;
 3) toitlustuskulu;
 4) tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu.
Väljaspool Türi valla haldusterritooriumi treeningtegevuses osalemise toetuse määraks on 200 eurot lapse kohta kalendriaastas ning toetus antakse spordiorganisatsioonide taotluste alusel.
Spordiorganisatsiooni tegevuses osalejate arv fikseeritakse 10. jaanuari seisuga. 1. detsembriks esitatavas taotluses märkida treeninggrupis osalejate arv hetkeseisuga.
Taotleja peab omama koolitusluba, esitama õppekava, esitama treeninggrupi nimekirja (Türi valla laste nimed ja isikukoodid), treeningute ajad, toimumiskohad ning treeneril peab olema kehtiv treenerikutse ja tema tegevus peab vastama kultuuriministri 26.11.2014 määruses nr 9 “Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” sätestatud nõuetele. Taotlejal peavad olema õigeaegselt esitatud andmed spordiregistrile ja äriregistrile.
Kui laps osaleb mitmes väljaspool Türi valda tegutseva spordiorganisatsiooni töös, jagatakse toetussumma nende vahel võrdsetes osades.
Taotlused esitada hiljemalt 1. detsembril Türi Spordiklubide Liiduledigitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil tyrispordiklubi@gmail.comvõi postiaadessil Kalevi tn 9, Türi linn, 72212, Türi vald.
Lisainfo:
Paul Poopuu
Türi Spordiklubide Liit
5052240
Teate edastas
Merle Rüütel
avalike suhete juht

* Hea aerutamissõber

Juba käivad ettevalmistused Türi-Tori 10. kiirlaskumiseks, mis toimub juba 13. aprillil 2019.a. Võistlusjuhend on täielikult uuenenud ja anname väikese ülevaate mõnest uuendusest.
Nii on Türi-Tori X kiiraskumisel 3 distantsi:
– Türi-Tori 104 (Paide-Sindi, 104 km, kõrguste vahe 57 m, Eesti pikim aerutamismaraton)
– Türi-Tori 78 (põhidistants Veskisilla – Tori, 78 km, kõrguste vahe 50 m, hõlmab suurima langusega jõeosa)
– Türi-Tori 47 (rahvamatka distants Kurgja – Tori, 47 km, kõrguste vahe 23 m)

Uus 104 km pikkune distants Paidest Sindini, mis tuleb läbida ühe päevavalgega, ööpimedusse kedagi jõele ei jäeta. Kõlab nagu väljakutse, või mis?
104 km distantsile selle aastanumbri sees registreerunud osalejate vahel loositakse välja üllatusauhind! Ole väle! Üldine registreerimine kestab 13. aprillini 2019. registreerimine on juba avatud!

Vaata lisainfot ja pane ennast kirja Eesti pikilmale ja karmimale aerutamismaratonile meie kodulehe

VIDEO

Pildiotsingu türi tori kiirlaskumine tulemus

* Merle Vantsi oli taas väga edukas

Nädalavahetusel toimusid Eesti meistrivõistlused taliujumises, kus osales ka Türi naine, Merle Vantsi. Eesti meistrivõistlustelt naasis ta lausa kuue kuldmedaliga. Talle riputati kaela kuldmedal 25m liblikujumises, 25m rinnuliujumises, 50m valatujumises, 100m vabaltujumises ja 100m kompleksujumises. Lisaks kuldmedal U-klubi tiimile 4x25m vabaltujumises. Viimase ala koosseisu kuuluvad traditsiooniliselt 1 naine ja 3 meest, kuid nende võidukas võistkonnas osales hoopis 3 naist ja 1 mees.

* Aasta parimad motosportlased on Kevin Saar ja Kadri Ehamäe

Eile Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni pidulikul hooaja lõpupeol autasustati lõppenud aasta parimaid sportlaseid ja klubisid ning avaldati tänu Eesti motospordile toetajatele.

Aasta parimaks naismotosportlaseks krooniti tänavu Türi neiu Kadri Ehamäe, kes osales esimese eestlannana motokrossi MM-võistluste etapil.

Palju õnne, Kadri!

* Järvamaa noori kergejõustiklasi saatis edu

8. detsembril toimus Võru Spordikeskuses TV 10 Olümpiastarti sarja 48. hooaja I etapp, kus saatis edu Rakvere Reaalgümnaasiumi ja Laupa Põhikooli/Imavere Põhikooli võistkondi. Avaetapil tegi kaasa 440 last 88 koolist.

TV 10 Olümpiastarti avaetapiga tõusid liidriks Rakvere Reaalgümnaasium ja Laupa Põhikool/Imavere Põhikool. Esimese grupi moodustavad koolid, kus põhiastmes õpib 251 ja rohkem õpilast, teises grupis osalevad koolid, kus õpib vähem kui 250 õpilast. Esimeses grupis on Rakverel kogutud 5886 punkti, teisel kohal paikneb 5606 punktiga Viljandi Kesklinna Kool ning kolmas on 5448 punktiga Tartu Tamme Kool. Türi on hetkel 24.kohal 4446 punktiga.
Teises grupis on pärast esimest etappi liidrikohal Laupa Põhikooli/Imavere Põhikooli ühisvõistkond, kel on koos 5083 punkti. Teine on Ridala Põhikool 4815 punktiga ja kolmas Haljala Kool 4364 punktiga.

Järvamaa parima tulemuse tegi ujuja Sandra Tänna, kes tõukas kuulis isikliku rekordi 10.51m saavutades sellega 10 koha.

Koolide järjestus peale esimest etappi on SIIN!

Alade tulemused  on SIIN!

Võistluste galerii on SIIN!

II etapp toimub Tallinnas 19. jaanuaril.

*Ujujad olid edukad Eesti noorte ja juunioride lühiraja meistrivõistlustel

23.-25. novembril toimusid Tallinnas Eesti noorte ja juunioride lühiraja meistrivõistlused ujumises. Türi Spordikool oli esindatud nelja noorujujaga. Vaatamata päris krõbetatele osavõtunormidele oli võistlejaid palju. Tütarlaste 50m vabaujumises oli 73 startijat. Esmakordselt kasutati rahvusvahelist võistluskorraldust – hommikul eelujumised, õhtul finaalid. Türi tütarlastel Sandra Tännal, Henna Terehovil ja Mariette Villemsil tuli seekord võistelda endast aasta vanematega. Neljal korral jõuti individuaalselt õhtustesse B-finaalidesse.
Mariette Villemsi tulemused olid 100m vabalt ajaga 1.05,37, 50m rinnuli ajaga 36,97 ja 50m liblik ajaga 32,14.
Sandra Tänna tulemused olid 50m liblik toreda isikliku rekordiga 31,83. Meie noored osalesid ka Ujumise Spordiklubi teatevõistkondades ja seda väga edukalt. Mariette Villems tuli Eesti noortemeistriks 4x100m vaba teateujumises. Lisaks veel kaks hõbemedalit – 4x50m vaba ja 4x50m kombineeritud teateujumistes. Mariette etapiajad olid 100m vaba 1.04,62, 50m vaba 29,16 ja 50m rinnuli 35,92. Henna ja Sandra startisid Ujumise Spordiklubi teises võstkonnas. Kokkuvõttes 8. koht. Etapiajad mõlemal väga tublid. Sandral 1.05,52 ja Hennal 1.07,23.

Kõik tulemused on leitavad siin:
https://live.swimrankings.net/22821/

Teate edastas:
Türi Spordikooli ujumistreener
Otto Männa

*Näitame eeskuju koos politseiga

Viiendat aastat toimuv vahva helkurkõnd leiab aset 26. novembril 2018.a kell 18.00. Mis tähendab, et Eesti eri paikades stardib helkurkõnd ühel ja samal kuupäeval ning kellaajal. Esmalt kõneldakse kogunemiskohas põgusalt helkuri vajalikkusest ja korrektsest kandmisest. Seejärel järgneb valitud teelõikudel helkurkõnd, esitlemaks teistelegi liiklejatele valgusallika töövõimet ning kõnni vältel antakse helkur vastutulevatele liiklejatele, kellel seda mingil põhjusel veel ei ole. Ühtlasi on helkurkõnni raames võimalik osalejatel ehtida oma piirkonnas helkuripuu, pakkumaks võimalust helkur endale puu küljest vabalt võtta ja end nähtavaks teha. Ürituse kestvuseks võiks maksimaalselt kavandada 1 h.

26.novembril kell 18:00 koguneme Türi Kultuurikeskuse parklasse. Meie teekond kulgeb mööda Türi linna tänavaid maksimaalselt tund aega.

Miks me seda teeme?

Eeskujuks olemine. Ennetusüritus on igal aastal seotud kodanikupäevaga (26.11.), mille raames pöörame tähelepanu kodaniku olulisusele – turvalisus saab alguse eeskätt iga indiviidi isiklikust panusest. Lahe ettevõtmine on igal aastal kokku toonud külakogukonnad, sõprusringkonnad ja teisi aktiivseid inimesi, kes on olnud enda nähtavaks tegemisel eeskujuks. Seepärast kutsumegi kogukondi üles ennetavalt eeskujuks olema ja abivajajaid vajadusel nähtavaks tegema.
„Helkuriga Sõbraks“ on hea võimalus kogukondade võimestamiseks (kaasates erinevaid vabatahtlikke ja vabaühendusi, asutusi ja ettevõtteid, lasteaedasid ja koole …)
„Helkuriga Sõbraks“ anname oma panuse liiklusturvalisuse tõstmiseks, rõhutades pimeda ajal enda nähtavaks tegemise vajalikkusele
Helkurüritusi toimub eripaigus eriaegadel ja erimastaabis. Liidame need ägedad ettevõtmised koordineerituks, sidudes kodanikupäevaga

Jalgpallurid lõpetasid hooaja võistlusega Türi Kunstmuru CUP 2018

Türi Ganvix JK esindaja, Vitali Gansen, annab teada, et 3. novembril toimus  Türi Kunstmuru CUP 2018, kus osales 5 võistkonda.  Turniiri võitjaks osutus FC Valicecar, kes võitis kõik 4 mängu. Teiseks jäi Pärnu Vaprus II , kes kaotas vaid FC Valicecarile ja kolmandaks jäi kahe võiduga Türi Ganvix JK. Neljandaks jäi 1 võiduga BSC Türi ja viiendaks null punktiga jäi Livernali võistkond.

Sellel aastal ilmaga väga vedas ja turniir möödus heades oludes, sest varasematel aastatel pidi hommikul lausa lund platsilt ära lükkama.
Traditsiooniliselt  jagas autasustamisel karikaid ja medaleid Türi Vallavanem Pipi-Liis Siemann.

Turniiri parimaks mängijaks valiti FC Valicecari mängija Anželo Kutepov ja parimaks väravavahiks Pärnu Vaprus II väravavaht Kenzo Talviste.
Turniiri korraldaja Vitali Gansen tänab väljaku kohtuniku Viljar Pennertit koostöö eest.

Peale turniiri toimus sama päeva õhtul Türi Ganvix JK hooaja lõpetamine Metsajõe Puhkekeskuses,  kus valiti hooaja parima mängija, kelleks sai Rauno Kald.  Lisaks said mängijad tehtud töö eest klubilt  meeneid.