* Ülemaailmne orienteerumispäev tõi inimesed seiklema

Kuigi ülemaailmse orienteerumispäeva sündmused koroona viiruse tõttu rahvusvahelisel tasandil peatati, siis Eesti  oludes oli võimalik orienteerumispäeva üritusi siiski korraldada. Järvamaal olid sel aastal ülemaailmse orienteerumispäeva sündmuste keskmes Türi, Väätsa ja Paide. Seal toimusid erinevad orienteerumisüritused, mis eelkõige olid suunatud noortele ja neile inimestele, kes alles alustamas tutvumist põneva orienteerumisharrastusega. Orienteerumispäeva rajad olid plaanitud selliselt, et need oleks igale tavainimesele jõukohased, aga samas pakuks looduses kaardiga liikumise põnevust. Osalejaid oli orienteerumispäevadel parasjagu. Türi linna orienteerumisseiklusel oli 121 osalejat. Väätsal oli rada avatud kolmel päevl, kus liikumiselamusi ja orienteerumisoskusi proovis 60 inimest. Ülemaailmseks orienteerumispäevaks avati Paide Gümnaasiumi noorte eestvõtmisel MOBO (mobiiliorienteerumine) rada Paides ja see ootab kõiki huvilisi orienteerumiselamuste abil avastama Paide linna. Türi Tolli metsa uuendatud MOBO rada avati 5. mail ja seal on tänaseks looduses liikumise ja orienteerumiselamusi  nautimas käinud 342 inimest.

Järvamaa orienteerumisteisipäevakute orienteerumissari jätkub aga 2. juunil Tääksis.

* Ülemaailmse orienteerumispäeva orienteerumisseiklus Türi linnas

Rahvusvahelise Orienteerumisföderatsiooni eestvedamisel toimub igal aastal maikuus ülemaailmne orienteerumispäev, kus tutvustatakse orienteerumisspordi põnevust ja võlu võimalikult paljudele tavainimestele ja eelkõige noortele. Tänavusel aastal otsustati koroonaviiruse tõttu ülemaailmse orienteerumispäeva aktsioon peatada. Kuna aga Eestis piirengud taoliste spordisündmuste korraldamiseks välitingimustes leevendusi, siis orienteerumisklubi JOKA siiski tähistab ülemaailmset orienteerumispäeva Järvamaal erinevate orienteerumistegevustega.

Ülemaailmse orienteerumispäeva orienteerumisseiklus Türi linnas toimub kolmapäeval, 20. mail. Võimalus kaardiga Türi linnas seigelda on avatud kella 10:00-st kuni 19.00-ni.  Orienteerumisseiklus algab ja lõpeb Türi kesklinna pargis. Raja ligikaudne pikkus on 4 km ja rajal on 12 KP-d. Osaleja läbib raja KP-d etteantud järjekorras ja teeb igas KP-s kompostriga kaardile märke. Rada on võimalik läbida ka jalgratta või lapsevankriga. Soovi korral fikseeritakse ka raja läbimise aeg.

Ülemaailmsest orienteerumispäevast osasaamiseks prindi või lae alla kaart rajaga orienteerumisklubi JOKA kodulehelt www.joka.ee või Türi Spordiklubide Liiu kodulehelt www. tskl.ee . Kellel printimise võimalus puudub, siis neil on võimalik kaart saada ka stardipaigast.

Veel toimuvad ülemaailmse orienteerumispäeva Järvamaal 18.-20. mail, Väätsa tervisekompleksi juures ja 21. mail avatakse Paide MOBO (mobiiliorienteerumise) rada.

KOHTUMISENI ÜLEMAAILMSEL ORIENTEERUMISPÄEVA PÕNEVATEL RADADEL!

Orienteerumisklubi JOKA

* Järvamaa orienteerumispäevakud alustasid koroonaviiruse eriolukorra tingimustes

44. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute hooaja avalöök tehti Paides, kus järgiti koroonaviiruse eriolukorra reeglite nõudeid. KP-dega kaart oli kättesaadav JOKA kodulehel ja facebookis ning igaüks pidi selle ise välja printima. Rada oli avatud kell 10-21:00. Raja läbimise aja fikseeris igaüks ise. Kõik päevakulised said kirja 44. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute sarja osaluskorra. Tulemuste alusel paremusjärjestust seekordsel päevakul ei arvestatud.
Päevakul oli kavas sundvalikorienteerumine. Paide linna ja selle lähiümbruses oli maastikule paigutatud 20 KP-d ja osalejal tuli vastavalt oma võimetele, oskustele või soovile läbida rada, kus oli kas 18, 15, 10 või 5 KP-d. Muidugi oli lubatud ka kõigi KP-de läbimine.
Päevakul osales 54 orienteerumishuvilist. Kuigi tulemuste alusel paremusjärjestust ei koostatud, siis erinevatel radadel oli kiiremad:
18KP-d  Martin Tampuu 47:47 ja Ester Marjapuu 1:13:41, 15-KP-d Vahur Palu 52:00 ja Mariliis Aren 54:04, 10 KP-d Annaliisa Aren 42:41 ja Aivo Selge 1:01:38, 5 KP-d Karl Märten Aren 22:00.
Kui keegi Paide päevakul osalejaist pole veel edastanud osalemise teavet, siis saatke see info e-postiga aadressile  kalmer@tyri.ee . Päevakul osalejate nimekirja leiad lisatud failist.
Järgmine orienteerumisteisipäevak toimub 19. mail Keavas. Päevaku info http://orvand.ee/index.php?page=94&article_id=271&action=article

* 44.Järvamaa orienteerumisteisipäevakud alustavad hooaega

44.Järvamaa orienteerumispäevakute hooaeg algab 12.mail Paides. Lähtudes kehtivast eriolukorrast, on avapäevaku formaat kohaldatud vastavalt kehtivatele nõuetele.

Päevaku kontrollpunktid on orienteerumiseks avatud 12. mail kell 10:00 kuni 21:00. Päevakuraja start ja finiš asuvad Hillar Hanssoo Põhikooli juures Pärna tänava parklas. Päevaku kaart on mõõtkavas 1:7500 ja valminud käesoleval aastal. Rajameister on Paul Poopuu. Osaleja prindib endale ise KP-dega kaardi või laeb selle kasutamiseks nutiseadmesse. Kaardi leiad orienteerumisklubi JOKA kodulehelt www.joka.ee
Seekord on päevakul kavas sundvalikorienteerumine. See tähendab, et kokku on maastikul 20 KP-d ja osalejad peavad neist vastavalt oma võimetele ja oskustel läbima kas 5, 10, 15 või 18 KP-d vabalt valitud järjestuses. Igal KP-l on oma tunnusnumber ja tunnustäht. Raja läbimisel fikseerib osaleja KP tunnustähed ja raja läbimise aja ning saadab sellekohase teabe koos osaleja(te) nimega e-posti aadressile kalmer@tyri.ee

Paremusjärjestust seekordsel Järvamaa päevakul ei peeta, aga kõik osalejad saavad kirja osaluskorra 44. Järvamaa orienteerumispäevakute sarjas. Hooaja lõppedes autasustatakse aktiivsemaid Järvamaa päevakulisi meenetega.

Päevakul tuleb järgida kehtivaid eriolukorra reegeleid!

Orienteerumisklubi JOKA poolt korraldatavad orienteerumispäevakud on eriolukorra perioodil osalustasuta. Kui aga soovid vabatahtlikult panustada Järvamaa orienteerumispäevakute toimumisse, siis võid tasuda osalustasu 3 eurot orienteermisklubi JOKA arvelduskontole nr EE901010220016401010 SEB.

Järvamaa orienteerumispäevakud 2020_juhend  

 

* Avatud on uus MOBO rada

Türi Tolli metsas on avatud uus orienteerumise püsirada. Seekord on tegemist MOBO (mobiiliorienteerumise) püsirajaga, millel liikumiseks võid kasutada spetsiaalset mobiilirakendust või paberile prinditud kaarti.
MOBO ehk mobiiliorienteerumine teeb võimalikuks läbida orienteerumise püsiradu kaasaegselt, asendades traditsioonilised abivahendid uute, tänapäevaste (nuti)seadmetega. Kolm ühes mobiiltelefon asendab kaarti, kompassi ja märkeseadet. Kogu info mobiiliorienteerumise ja selle kasutamise kohta on kättesaadav MOBO kodulehelet http://mobo.osport.ee/

Püsirajal on 15 kontrollpunkti. Nende läbimise järjekorra ja aja saab igaüks ise valida. Kõikide KP-de läbimisel on raja pikkus 4-5 km. Igal KP-l on tunnusnumber, QR kood ja tunnustäht. Raja läbimisel fikseeri KP tunnustäht või MOBO rakendust kasutades pildista QR kood ning saada selle kohta teave koos kõigi osalejate nimedega e-posti teel tyrispordiklubi@gmail.com, facebookis Türi Spordiklubide Liit või helista 58201464. Kõik tagasiside saatjAD saavad liikumisürituse “Liigume koos” osaluskaardile märgise ja sarja lõppedes loositakse osalejate vahel välja auhindu.

Kes soovib võrrelda oma orienteerumisvõimeid ning oskusi teistega, see alustagu ja lõpetagu orienteerumine START tähise juurest (kaardil näidatud kolmnurgana), fikseeri ise kõigi KP-de läbimise aeg ning edasta see koos osalusinfoga.

Orienteerumisklubi JOKA ja Türi Spordiklubide Liidu poolt korraldatavad tervislikud liikumisüritused on eriolukorra perioodil osalustasuta. Kui aga soovid vabatahtlikult panustada taoliste ürituste toimumisse ja selle tarvis kaartide valmistamisse, siis võid teha selleks annetuse orienteermisklubi JOKA arvelduskontole nr EE901010220016401010 SEB.

 

* Türi Spordikooli treeningud algavad taas 4.maist

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele muutuvad alates 2.maist sporditegevuste ja -treeningute piirangud:
1. Alates 2. maist lubatakse välitingimustes sporditegevuste ja -treeningute läbiviimine. Türi Spordikooli treenerid alustavad treeningutega esmaspäevast, 4.maist.
2. Sporditegevuste ja -treeningute korraldamist lubatakse tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2 meetri reeglist.
3. Kuna tegevuse korraldamisel on vaja hoida osalejate vahel distantsi ja rühmas olevaid inimesi hajutada, siis tuleb treeningrühmade koosseise muuta. Palume võtta ühendust oma treeneriga, et leida sobiv lahendus treeninguteks.
Türi Spordikooli spordialad, treenerid ja nende kontaktid:
Kergejõustik:
Leonhard Soom staadion51@gmail.com 5096812
Veiko Valang veiko.valang@mail.ee 5507576
Ujumine:
Otto Männa otto1845@hot.ee 53491012
Asko Pärl asko.parl@tyri.ee 56476287
Orienteerumine:
Kaarel Kallas kaarel.kallas@vilgyum.edu.ee 53308128
Maadlus:
Mati Sadam mati.sadam54@gmail.com 5250582
Jaanus Kopolovets jaanus.kopolovets@mail.ee 56606453
Jalgpall:
Kristo Kiik kristo.kiik@mail.ee 5513602
Võrkpall:
Ilmar Mõttus ilmarm@hotmail.com 5079149
Villi Vantsi villi.vantsi@mail.ee 5222473
Ratsutamine:
Maie Kukk maiefi@hot.ee 55642117
Vibusport:
Maarika Jäätma tyri.vibukool@gmail.com 55985986

Rohkem infot Türi Spordiklubide Liidu ja Türi Spordikooli kohta leiate siit:
https://www.tskl.ee/

 

* Rattamatk tunne oma koduvalda ” Türi valla kõrgemad voored”

Traditsiooniline kevadine rattamatk toimub sel korral ilma kogunemiseta ja kõigil huvilistel on võimalik 1. – 3. maini rada läbida iseseisvalt. Türi Spordiklubide Liit ja Orienteerumisklubi JOKA on koostöös  valmistanud kaardi, mis viib ratturid sel korral Türi valla kõrgemate voorestike juurde. Matkateel olevate 12.  kontrollpunkti kogupikkuseks on 35km. Igal kontrollpunktil on oma tunnustäht, millest saab kokku matka tunnussõna. Soovitatav on läbida vähemalt 6 kontrollpunkti ja kindlasti nende seas ka Käomägi, mis on Türi voorestiku kõrgeim tipp (kõrgus 81,1m).  Matk toimub avatud liiklusega teedel ja palume jälgida nii eriolukorra reegleid, kui ka liiklusreegleid ohutuks raja läbimiseks.

Anname soovijatele võimaluse tekitada ka väike võistlusmoment,  läbides kogu rada aja peale. Selleks vali omale sobiv KP algus ja lõpp punktiks, läbi rada ja fikseeri aeg. Kiireimat rattaorienteerujat tunnustame austava tiitliga “Türi voorestiku rattakunn 2020” ja väikese meenega. 

Alguse saab iga osaleja omale ise valid, kas alustad Türilt, Väätsalt, Kirnast, paidest või kusagilt mujalt.  Lastega matkates on kõige turvalisem ja lühem marsruut sõita autoga Kirnasse ja alustada rattamatka just sealt.

Raja saab läbida nutiseadmes oleva kaardi järgi või välja printida Türi Spordiklubide Liidu kodulehelt (www.tskl.ee).   Raja läbimisel saada lahendus (tunnuslause või üksikud tähed) koos kõigi osalejate nimedega e-posti teel tyrispordiklubi@gmail.com, facebookis Türi Spordiklubide Liit või helista 58201464. Kõikide tagasiside saatjate vahel loositakse välja auhindu. Samuti saavad nad  liikumisürituse “Liigume koos” osaluskaardile märgised. Kui soovite osaleda ka  “Kevadpealinn 2020” loosimängus, siis saada kindlasti oma osalemisest ka pilt Kevadpealinna facebooki gruppi SIIN!

Orienteerumisklubi JOKA ja Türi Spordiklubide Liidu poolt korraldatavad tervislikud liikumisüritused on eriolukorra perioodil osalustasuta. Kui aga soovid vabatahtlikult panustada taoliste ürituste toimumisse ja selle tarvis kaartide valmistamisse, siis võid kanda osalustasu orienteermisklubi JOKA arvelduskontole nr EE901010220016401010 SEB.

ESIMENE POOL KAARDIST

TEINE POOL KAARDIST

 

* Türi Tolli rada uueneb tänu vabatahtlikele

Kindlasti on paljud Türi valla elanikud märganud, et Türi Tolli metsas on muudetud veidi rada ja selle kate. Tänu vabatahtlikele oleme saanud järk järgult rada paremaks muuta. Suur tänu teile! Samuti täname teid, kes te käite metsaaluseid prügist puhastamas.

Täna järgisime hoolikalt eriolukorra reegleid ja korrastasime taas metsa. Tõstsime aastatega kogunenud oksahunnikud raja äärde, et saaksime need peagi tükeldada ja hakke rajakatteks panna, et rada veel parem oleks. Aitäh abivägi.
FOTO: Liisa Gritšenko

* Selgunud on Türi valla sportlikum küla

8. Türi valla külade talimängud on selleks aastaks läbi. Vastavalt Vabariigi Valitsuse eriolukorra kehtestamisele ja võistluste ära jäämisele, võtsid korraldajad koos külade eestvedajatega vastu otsuse, lõpetada 2020.aasta talimängud kahe etapilisena.

Proovile pandi end lausa kümnel alal – kabes, lauatennises, kaardimängus, discgolfis, topside ladumises, köieveos, nooleviskes, sõudeergomeetril sõitmises, kepphobuse takistusrajal ja pusle panekul. Kokku osales talimängudel 15 Türi valla küla, kellest parimaks tunnistati Särevere. Aasta aasta järel on Särevere üha tugevamalt väljas olnud ja tiitli poole püüelnud ning lõpuks see neil õnnestus.

Esi kuusiku moodustasid:
I Särevere 213p
II Käru 211p
III Põikva 204p
4. Oisu 201p
5. Näljaküla 198p
6. Laupa 185p

Tulemusi on võimalik vaadata Türi Spordiklubide Liidu kodulehel SIIN!