Sporditoetuste taotlemine Türi vallas

Türi Vallavolikogu 30. augusti 2018 määrus nr 38 reguleerib Türi vallas sporditöö edendamiseks spordiorganisatsioonide tegevuse, treeningrühmades osalemise ning noorsportlaste tiitlivõistlustel osalemise ning nendeks valmistumiseks toetuse taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse üle järelvalve teostamist.
Eemärgiks on arendada ja mitmekesistada spordialast ja terviseedenduslikku ning liikumisharrastuslikku tegevust Türi vallas ning toetada noortespordi edendamist, noorsportlaste treeningtegevust ja võistlustel osalemist.
Toetust antakse
1) tegevustoetusena Türi valla spordiorganisatsioonile selle põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ja tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks, spordiklubides ja koolides noortega tehtavaks tulemuslikuks sporditööks;
2) ühekordse toetusena spordiorganisatsioonidele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks;
3) Türi vallas igapäevaselt elava lapse ja noore treeningtegevustes osalemise toetamiseks väljaspool Türi valla haldusterritooriumi toimuvas treeningtegevuses juhul, kui lapse osalemine väljaspool Türi valda on põhjendatud ajutise elukoha või üldhariduskoolis osalemise tõttu.
Toetust võivad taotleda spordiorganisatsioonid, kes
1) tegutsevad Türi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Türi valla eri piirkondade elanikele spordi- ja liikumisharrastuse tegevuste võimaluste pakkumisega;
2) tegutsevad põhiliselt väljaspool Türi valda, kuid pakuvad treeningutel osalemise võimalust ka Türi vallas juhul, kui samal alal või samal tasemel Türi vallas treeningtegevust ei pakuta.
Tegevustoetust antakse spordiorganisatsioonidele, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ja mis korraldab organiseeritud sporditegevust vastavalt spordiseadusega sätestatud nõuetele.
Tegevustoetuse määramisel arvestatakse spordiorganisatsioonis tegutsevate harrastajate arvu, treenerite arvu, sportlikke saavutusi, spordiorganisatsiooni head juhtimistava, vallas ja vallarahvale spordi- ja liikumisharrastuse ürituste korraldamist või osalemist nende korraldamises, valla esindamist ja võistkondade koostamist omavalitsuste spordivõistlustel ning osalemist rahvusvaheliste, vabariiklikel ja maakondlikel võistlustel.
Ühekordse toetuse taotlemisel peab olema täidetud tingimus, et toetatav tegevus on piirkonna (küla, alevik, kant jne) või valla spordielu edendamiseks oluline. Toetuse taotlemisel on abikõlblikud need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Vallaeelarvest ei toetata:
1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
2) kinnisvara soetamist;
3) toitlustuskulu;
4) tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu.
Väljaspool Türi valla haldusterritooriumi treeningtegevuses osalevate Türi valla laste või noorte toetust saab taotleda treeninguid korraldav spordiorganisatsioon. Taotleja peab omama koolitusluba, esitama koos taotlusega õppekava, esitama treeninggrupi nimekirja (Türi valla laste nimed ja isikukoodid), treeningute ajad, ja toimumiskohad ning treeneril peab olema kehtiv treenerikutse ja tema tegevus peab vastama kultuuriministri 26.11.2014 määruses nr 9 “Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” sätestatud nõuetele. Taotlejal peavad olema õigeaegselt esitatud andmed spordiregistrile ja äriregistrile. Spordiorganisatsiooni tegevuses osalejate arv fikseeritakse 10. jaanuari seisuga. Kui laps osaleb mitmes väljaspool Türi valda tegutseva spordiorganisatsiooni töös, jagatakse toetussumma nende vahel võrdsetes osades.
2021. aasta sporditoetuste taotlemise tähtaega on kuni 01. detsember 2020.
Vormikohane taotlus esitada Türi Spordiklubide Liidule digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil tyrispordiklubi@gmail.com või postiaadessil Wiedemanni 3a/1, Türi linn, 72210, Türi vald.
Rohkem info ja blanketid:

Võimlemisfestival

6-7. novembril toimus Türi Spordihoones Võimlemisfestival, kus osales kokku üle 200 esineja.
Seoses koroonaviiruse levikuga oli oht ka ürituse ära jäämisele, kuid koostöös korraldajaga leidsime viisi, kuidas võistlejad ja pealtvaatajad hajutada. Klubid esinesid erinevatel aegadel ning paluti tulla vastavalt oma esinemise ajaks. Pealtvaatajatele oli näomask kohustuslik ning vaatamisala loodi spordihoone idapoolsesse külge. Samuti kraaditi kõik osalejad ja püüti veenduda, et risk oleks võimalikult väike.
Vaatamata kõigele, said lapsed ikkagi kätte esinemisrõõmu, mille nimel ka igapäevaselt vaeva nähakse!
Ürituse korraldasid: Spordiselts Kalev ja Spordiklubi Kati.
Fotod: Lembe Laas

Isadepäev oli väga sportlik

7.novembril toimus Türil sportlik isadepäev. Sel korral ühendasid jõud Türi Spordiklubide Liit, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Noored kotkad, kodutütred, Türi ujula, edelaraudtee, päästeamet, politsei ja Noortekeskus, kes pakkusid lisaks linnas orienteerumisele erinevaid tegevusi kontrollpunktides. Üritusel osales 150 inimest, kes jagunesid 37’ks võistkonnaks. Võitjateks tunnistati perekond Aren, kes kogus kümne ala peale 309 punkti ja alavõit võideti orienteerumises. Teise koha saavutas perekond Roosileht, kelle tulemuseks oli 302 punkti ja alavõidud saavutati mälu ülesandes ja kodutütarde juures. Kolmanda koha võitles välja perekond Kaaret tulemusega 283 punkti ning nendel tuli alavõit automudelismis ja samuti kodutütarde punktis, kus esikohale oli lausa kolm võistkonda. Loosiauhinna võitsid omale võistkonnad Päär, Takk ja Nurk.
Täname kõiki osalejaid ja suured tänud vabatahtlikele, kes ülesanded välja mõtlesid ja ürituse toimumisele kaasa aitasid. Ootame kõiki võitjaid meile külla, et auhinnad Türi Spordihoones teile kätte anda.
Detsembris alustame taas “Uueks aastaks vormi” üritusega, kus igal jõulukuu nädalal on võimalik osaleda liikumisüritustel.
Võistkondlik järjestus:
1. Aren 309p
2. Roosileht 302p
3. Kaaret 283p
4. Pormeister 280p
5. Aare 274p
6. Siret 270p
7. Mia 255p
8. Birgit 247p
9. Kotkas 236p
10. Avi-Kapten 232p
11. Tampuu 230p
12. Keevend 223p
13. Roosme 220p
14.Kaugeranna 219p
15. Lavrinenko 1 208p
16. Kägu 194p
17.Miljan 190p
18. Mölder 189p
19. Nurk 174p
20. Poopuu 172p
21. Pojad 168p
22. Poisid 165p
23. Mallas 155p
24. Lavrinenko 2 153p
25. Ivanov 152p
26. Limberg1 144p
27. Takk 137p
28. Milla-Juta 125p
29. Limberg2 113p
30. Päär 109p
31. Sillamaa 107p
32. Veeberg 104p
33. Lisella 95p
34. Paumets 69p
35. Gritšenko 60p
36. Karud 39p
37. Sõbrad 30p

Võimlemisfestivali raames toimub ka koolitus

Eesti Spordiselts Kalev on korraldamas sellel nädalavahetusel Türi Spordihoones harrastajale võimlemis alase seminari ja festivali.
Ootame kõiki huvilisi seminarile ja festivali vaatama. 06.11.2020 Türi Spordihoones:
9:15 – 9:50 seminarile registreerimine
10:00 – 11:30 Valik soojendus- ja üldkehalisi harjutusi erinevatel nooremale koolieale. Lektor Olga Gogoladze,akrobaatika , Spordiklubi Trefoil https://trefoil.ee/spordikool/koolist
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 Valik soojendus- ja üldkehalisi harjutusi l vanemale koolie. Lektor Olga Gogoladze,akrobaatika , Spordiklubi Trefoil
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15.45 Lasteaedade liikumistunni täiendused ja uued võimalused läbi mängulise akrobaatika. Lektor Olga Gogoladze, akrobaatika, Spordiklubi Trefoil
15:45- 17:15 Lasteaia ja algkooli liikumisõpetajatele loodud uue saatemuusika KOLLANE / CD ja metoodilise juhendi praktiline tutvustus – Lektor Katrin Reinup, Eesti Idla Selts, mentor
17:15 – 18:45 Testharjutused terviseriskide vähendamiseks – Lektor Kai Randrüüt, Eesti Idla Selts
Info ja registreerimine:
Lembe Laas
53437268
lembe@eestikalev.ee

Järvamaa orienteerujad lõpetasid hooaja

Tänavune Järvamaa orienteerumishooaeg lõppes Mägede küla maastikel toimunud
maakonna meistrivõistlustega valikorienteerumises ja 44. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute hooaja piduliku lõpetamisega.

Järvamaa meistritiitlit valikorienteerumises asus jahtima 49 sportlast. Valikorienteerumisele kohaselt tuli ettenähtud kontrollaja 1 tunni jooksul läbida maastikul võimalikult rohkem kontrollpunkte. Sealjuures kontrollaja ületamisel sai võistleja trahvipunkte, mis tema üldtulemusest maha arvestati. Rajameister Teet Beljaev oli võistlejaile maastikule paigaldanud 21 kontrollpunkti. Ainsana suutis kontrollaja jooksul kõik KP-d läbida Raiko Marrandi Türi spordikoolist, aeg 57:17, mis andis lõpptulemuseks 63 punkti. Järgnesid Artur Soo Türi spordikoolist 55 punktiga ja Ilmar Udam OK JOKA/Järva vald 54 punktiga. Naiste seas saavutas võidu üldarvestuses kuuenda tulemuse välja jooksnud Siiri Poopuu OK JOKA/Türi 48 punktiga. Ühtlasi oli ta ka parim naisseenior. Teise ja kolmanda koha saavutanud võistlejad kogusid võrdselt 42 punkti ja otsustavaks sai raja läbimise kiirus. Hõbeda võitis Mariliis Aren OK JOKA/Türi aeg 58:52 ja pronksi Elina Lasseron OK JOKA aeg 59:40. Meeseenioride arvestuses võitis Raul Laas OK JOKA/Paide 45 punktiga.

Võistluse jätkuna toimus samas 44.Järvamaa orienteerumisteisipäevakute hooaja pidulik lõpetamine ja tublimate autasustamine. Järvamaa orienteerumispäevakutel toimus tänavu tavapäraselt 8 etappi. Etapid toimusid erinevates paikades-Paides, Keavas, Viljandis, Tääksis, Aegviidus, Kellissaares, Olustveres, Mustla-Nõmme ja erinevate rajameistrite korraldusel. Kokku osales sel aastal päevakutel 310 inimest, kes startisid päevakutel kokku 628 korral. Viisteist inimest osalesid kõigil päevakutel. Keskmiselt oli ühel päevakul 79 osalejat. Kokku on Järvamaa päevakute 44. aastase ajaloo jooksul toimunud 348 päevakut 20 134 osaluskorraga.
44. Järvamaa orienteerumispäevakute koondarvestuse parimateks olid:

NI võistlusklass – Mariliis Aren 162 p, Rita Ojala 134 p, Siiri Poopuu 130 p;

MI võistlusklass – Artur Soo 134 p, Kaarel Kallas 122 p, Raido Aren 122 p;

NII võistlusklass – Lea Tusis 119 p, Anu Pallon 86 p, Elo Piir 75 p;

MII võistlusklass – Maarius Kotsulim 145 p, Raiko Alliksaar 122 p, Kristo Keevend 122 p;

M40 võistlusklass – Allan Anniste 112 p, Gert Saamann 92 p;

M50 võistlusklass – Vahur Palu 142 p, Kalmer Keevend 141 p, Ahto Karu 133 p;

Algajate osalusklass – Annaliisa Aren 8x, Karl Märten Aren 8x, Christofer Valang 6x, Oliver Poopuu 5x.

 

Järgmise aasta 45. Järvamaa orienteerumisteisipäevakute hooaeg saab alguse aprillikuus.